Acer

Acer E5 575 - 32AB

Intell Kabylake Core i5 2.5ghz x 4, Ram 04gb, HDD 500gb, LCD full HD (1920 x 1080), Card Nvidia Geforce 940 MX - 02gb. Windows 10 bản quyền

12,390,000VNĐ

ACER E5 575 - 525G

Intell Kabylake Core i5 2.5 ghz x 4, Ram 04gb, HDD 500gb, LCD full HD (1920 x 1080), Windows 10 bản quyền

11,700,000VNĐ

Acer E15 - 573

Intell Broadwell Core i7 2.4ghz x 4, Ram 08gb, HDD 1000gb, LCD full HD (1920 x 1080)

13,690,000VNĐ